Site Kullanım Şartları
Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.
 
İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Di Versi' ye ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Di Versi, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her türlü koşulu ve bilgiliyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
 
İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf Türk Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Kayseri Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Di Versi'nin, ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 
Di Versi http://diversi.com.tr/tr web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Di Versi' nin http://diversi.com.tr/tr web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ve Dİ Versi' nin web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 
Di Versi, işbu site ve site uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Di Versi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Di Versi link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekle, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Di Versi dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Di Versi' den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Di Versi bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Di Versi' nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 
Di Versi; bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Di Versi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile  Di Versi' nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.